Action Solidarité Tiers Monde – ASTM – sicht een oder eng Responsabel fir entwécklungspolitesch Bildungs- a Sensibiliséierungsaarbecht.

 

Action Solidarité Tiers Monde – ASTM – sicht
een oder eng Responsabel fir entwécklungspolitesch Bildungs- a Sensibiliséierungsaarbecht.
CDD mat 40 Stonne pro Woch
Ufank 1. Mäerz 2019, Dauer vun der Ustellung 14 Méint

Dir hutt Loscht an enger Entwécklungs-ONG matzeschaffen, déi sech fir e méi solidareschen, gerechten an nohaltege Gesellschaftsmodell souwuel an de Länner vum globale Süde wéi och zu Lëtzebuerg asetzt? Déi de Respekt an d’Ëmsetzung vun de fundamentale Rechter vun all Persoun an de Mëttelpunkt vu hirer Aarbecht setzt? Dir sidd motivéiert an onser Equipe bei Sensibiliséierungsaktioune fir Kanner a Jonker matzeschaffen?

D’Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) ass eng lëtzebuergesch Associatioun ouni Gewënnzweck (asbl) déi sech säit 1969 fir eng politesch, ekonomesch, sozial a kulturell Emanzipatioun vun de Populatiounen aus der Drëtter Welt asetzt. Si mécht dat duerch eng direkt Ënnerstëtzung vu Partnerorganisatiounen an duerch Sensibiliséierung a politesch Meenungsbildung zu Lëtzebuerg an an Europa. D’ASTM ass eng vum Kooperatiounsministère unerkannten Entwécklungs-ONG.

Zesumme mam Mouvement écologique koordinéiert a representéiert d’ASTM d’“KLima-Bündnis Lëtzebuerg“ an dréit do zu enger Nord-Süd Approche vun de Problemer bäi. Et ass an dësem Kader wou mer eng Kandidat*in sichen.

D’Aktivitéite vun der ASTM baséieren op enger enker Zesummenaarbecht tëschent den aktive Memberen an dem haaptamtleche Personal.

De CV mat engem Motivatiounsschreiwes soll bis de Sonndeg, 13. Januar 2019 am beschte per E-mail un candidate@astm.lu, anerefalls per Post un Action Solidarité Tiers Monde asbl, 55 av. de la Liberté, L-1931 Luxembourg geschéckt ginn

 

Bereich: Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Education au Développement
Funktion: Mitarbeiter/in für die Bildungsarbeit
Befristete Stelle 40 Stunden/Woche
Ab 1. März 2019 für 14 Monate (Mutterschaftsvertretung)
Bewerbungsfrist: 13. Januar 2019

Stellenbeschreibung

Durchführung entwicklungspolitischer Bildungsarbeit in Luxemburg,
insbesondere in den luxemburgischen Klima-Bündnis-Gemeinden

Arbeitsschwerpunkte

 • Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation von pädagogischen Aktivitäten zur Information und Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen im Nord/Süd-Bereich z.B. zu Themen wie Klimagerechtigkeit und soziale und ökologische Folgen von Rohstoffabbau
 • Mitarbeit bei der Initiierung und Umsetzung von langfristigen ASTM-spezifischen Bildungsprogrammen in den Klima-Bündnis-Gemeinden unter Einbindung kommunaler Akteure

 Weitere Aufgaben

 • Vorbereitung und Teilnahme an externen Veranstaltungen z.B. Aktionstagen, Konferenzen usw.
 • Mithilfe bei der organisatorischen und inhaltlichen Durchführung von Multiplikatoren-Fortbildungen zum Globalen Lernen
 • Unterstützung bei administrativen Aufgaben für das Klima-Bündnis und die ASTM (z.B. Reporting, Einstellen von Beiträgen auf die Klima-Bündnis-Homepage)

Arbeitsumfeld

 • Vertrag: befristete Stelle 40 Stunden/Woche ab 1. März 2019 für 14 Monate
 • Konzeption, Vorbereitung und Durchführung der Arbeit geschehen sowohl selbständig wie auch in enger Zusammenarbeit mit den anderen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitgliedern der ASTM
 • Aktive Teilnahme an ASTM-internen Arbeitsgruppen, Seminaren und Sitzungen
 • Bereitschaft zur Durchführung von Veranstaltungen am Wochenende und abends bei Bedarf wird vorausgesetzt
 • Persönliche Weiterbildung wird unterstützt entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsprogrammes und in Absprache mit den Verantwortlichen der ASTM

Profil

 • Studium in Politik -, Sozial – oder Erziehungswissenschaften, umwelt- oder entwicklungsbezogenen Studiengängen oder ähnliches
 • Praxis-Erfahrung in der Bildungsarbeit mit verschiedenen Zielgruppen
 • Methodische Kenntnisse des Globalen Lernens
 • Gute Kenntnisse des Themenbereichs „Globalisierung“ und seiner sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen und Auswirkungen
 • Sehr gute Kenntnisse der drei Landessprachen Luxemburgisch, Deutsch, Französisch
 • Gute Kenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationstechnik
 • Länderspezifisches Wissen zu Afrika, Asien oder Lateinamerika von Vorteil
 • Kenntnisse der kommunalen Strukturen in Luxemburg von Vorteil
 • Erfahrung in der Arbeit von und mit Nichtregierungsorganisationen von Vorteil
 • PKW-Führerschein